Wat is een ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling of stichting kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Wat zijn de voordelen van ANBI?

Voor onze stichting is het belangrijk dat we ANBI-aangemerkt zijn door de belastingdienst. Het maakt ons aantrekkelijker voor donateurs; giften en schenkingen zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belasting.

Een ANBI heeft de volgende fiscale voordelen:

  • Giften van een particulier aan een ANBI zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken, tot een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Uitgebreide informatie hierover staat op de website van de belastingdienst
  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van 
    € 100.000. Er is sinds 2012 geen sprake meer van een drempel.
  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Informatie op internet

Sinds 1 januari 2014 eist de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR art. 5b) dat een ANBI haar gegevens via internet openbaar maakt. Het gaat om de naam van de instelling, het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN), contactgegevens, de doelstelling, een beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid, een (beknopt) verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording. U vindt deze gegevens op onze website onder het kopje ‘over ons’.

Welke instellingen zijn aangewezen als ANBI?

Wilt u controleren of een instelling waar u geld aan geeft, is aangewezen als ANBI? Dat kan met het programma ANBI zoeken. Zoekt u ons? Vul dan in ‘Save Sky Blue’. De vestigingsplaats is Haarlem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *