Voorwaarden

De servicevoorwaarden van Stichting Save Sky Blue Nursery School

1. Voorwaarden

Door de website te bezoeken op https://saveskyblue.com, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website worden beschermd door de toepasselijke auteursrechten en handelsmerken.

2. Gebruikslicentie

 1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van het materiaal (informatie of software) op de website van Stichting Save Sky Blue Nursery School te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk gebruik. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel en onder deze licentie mag u niet:
  1. het materiaal aanpassen of kopiëren;
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (zowel commercieel als niet-commercieel);
  3. proberen software op de website van Stichting Save Sky Blue Nursery School te decompileren of reverse-engineeren;
  4. auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen verwijderen van de materialen; of
  5. de materialen naar een ander persoon overdragen of de materialen ‘mirroren’ naar een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan te allen tijde worden beëindigd door Stichting Save Sky Blue Nursery School. Bij beëindiging van het inzicht van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. De materialen op de website van Stichting Save Sky Blue Nursery School worden aangeboden ‘zoals ze zijn’. Stichting Save Sky Blue Nursery School geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten.
 2. Verder biedt Stichting Save Sky Blue Nursery School geen enkele garantie of verklaring af met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gelinkt.

4. Beperkingen

In geen geval is Stichting Save Sky Blue Nursery School of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsstagnatie) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om de materialen op de website van de Stichting Save Sky Blue Nursery School, zelfs als de Stichting Save Sky Blue Nursery School of een door de Stichting Save Sky Blue Nursery School geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

Het materiaal op de website van Stichting Save Sky Blue Nursery School kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Stichting Save Sky Blue Nursery School garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Stichting Save Sky Blue Nursery School kan de materialen op haar website ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Stichting Save Sky Blue Nursery School verbindt zich echter niet tot het bijwerken van de materialen.

6. Koppelingen

Stichting Save Sky Blue Nursery School heeft niet alle sites die aan haar website zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Stichting Save Sky Blue Nursery School van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

7. Aanpassingen

Stichting Save Sky Blue Nursery School kan deze servicevoorwaarden voor haar website op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk Recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en u valt onherroepelijk onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die provincie of locatie.

Geef ook om hun toekomst

Doneer