Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is Stichting Save Sky Blue Nursery School haar beleid om jouw privacy te respecteren omtrent informatie die we over u verzamelen tijdens uw bezoek op https://saveskyblue.com, en andere websites die wij bezitten en beheren.

1. Informatie die wij verzamelen

Opgeslagen data

Als u onze website bezoekt, ontvangen onze servers automatisch data van uw webbrowser. Deze gegevens kunnen uw IP-adres, uw browserversie, de pagina’s die u bezoekt, de tijd en datum waarop u onze website bezoekt, de tijd die u spendeert op één van onze pagina’s, en andere details bevatten.

Apparaatgegevens

We kunnen ook gegevens verzamelen over het apparaat wat u gebruikt om onze website te bezoeken. Deze data kan bestaan uit: het bestuuringssysteem, het unieke apparaat-ID, apparaatinstellingen en GPS-informatie. De gegevens die wij verzamelen hangen af van de individuele instellingen op uw apparaat of bestuuringssysteem. We bevelen u aan om de handleiding van uw apparaat te raadplegen over uw opties aangaande de informatie die zij beschikbaar stellen aan ons.

Persoonlijke informatie

We kunnen vragen naar uw persoonlijke informatie, zoals:

 • Uw naam
 • Emailadres
 • Betalingsinformatie

2. Legale onderbouwing voor het verzamelen van de informatie

Wij zullen uw gegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij verzamelen uw informatie alleen als wij wettelijk gemachtigd zijn dit te doen.

Deze wettelijkheid hangt af van de diensten die u gebruikt en hoe u deze gebruikt. Dit betekent dat we uw informatie alleen opslaan als:

 • het nodig is om een contract waarvan u een begunstigde partij bent te vervullen, of om stappen te nemen naar aanleiding van uw aanvraag om een dergelijk contract aan te gaan (bijvoorbeeld, als wij u een dienst aanbieden die u heeft aangevraagd);
 • het een rechtmatige begunstigde is (die niet wordt overschreden door uw belangen op het gebied van gegevensbescherming), zoals voor onderzoeksdoeleinden, promotie van onze diensten, en om onze wettelijke rechten te beschermen;
 • u ons toestemming geeft voor een specifieke reden (bijvoorbeeld, als u ons toestemming geeft voor het sturen van een nieuwsbrief); of
 • wij gedwongen zijn uw gegevens te moeten verwerken vanwege een wettelijk opgelegde verplichting.

Wanneer u instemt met het gebruik van informatie over u voor een specifiek doel, heeft u het recht om op elk moment van gedachten te veranderen (dit zal geen invloed hebben op de data die al is verwerkt).

Wij slaan uw gegevens niet langer op dan nodig. Wanneer we uw gegevens bewaren, beschermen wij dit met aanvaardbare middelen om verlies of diefstal, zowel als verboden toegang, openbaring, kopieën, gebruik of aanpassing van gegevens te voorkomen. Dat gezegd hebbende, vermelden wij dat geen enkele methode of elektronische overdracht of opslag 100% veilig is, en kunnen daarom geen absolute gegevensveiligheid garanderen. Als het nodig is, bewaren wij uw persoonlijke gegevens om onze nakoming met wettelijke verplichtingen of om uw noodzakelijke persoonlijke interesse of om de noodzakelijke interesse van een ander natuurlijk persoon te garanderen.

3. Verzameling en gebruik van uw informatie

Wij kunnen informatie verzamelen, houden en openbaren voor de volgende redenen, en persoonlijke informatie zal niet worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doelen:

 • om uw ervaring op onze website te personaliseren of aan te passen;
 • om contact en communicatie met u te hebben;
 • om interne gegevens en administratie actueel te houden;
 • om analytische gegevens voor marktonderzoeken, bedrijfsontwikkeling, websiteontwikkeling en applicaties en geassocieerde sociale media platforms te verzamelen; en
 • om wettelijke verplichtingen en mogelijke geschillen die we hebben na te komen.

4. Openbaring van persoonlijke informatie aan derde partijen

Wij kunnen persoonlijke informatie openbaren aan:

 • derde partijen die het doel hebben om diensten te verlenen (zonder limiet) zoals IT-service aanbieders, gegevensopslag, hosting en server aanbieders, advertentienetwerken, analytics, foutenloggers, schuldeisers, aanbieders van onderhoud of probleemoplossingen, marketingadviseurs, adverteerders, professionele adviseurs en betaalsystemen;
 • onze werknemers, aannemers en/of gerelateerde entiteiten;
 • kredietinformatiebureaus, rechtbanken, tribunalen en regelgevende authoriteiten, in het geval u weigert te betalen voor een dienst of goed dat wij u hebben geleverd;
 • rechtbanken, tribunalen, regelgevend authoriteiten en wetshandhavers, zoals ons verplicht is bij wet, in verband met een actueel of aanstaande werkzaamheden, of om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen; en
 • derde partijen om uw informatie te verzamelen en verwerken.

5. Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens

De informatie die wij verzamelen wordt verzameld en verwerkt in Nederland, of in het land waar onze partners, filialen en derde partijen faciliteiten onderhouden. Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, geeft u toestemming om deze overzeese partijen uw gegevens te openbaren.

Wij zullen er voor zorgen dat elke overdracht van persoonlijke informaties van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER door geschikte maatregelen worden gewaarborgd, bijvoorbeeld door het gebruik van standaard gegevensbeschermingsclausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, of het gebruik van bindende bedrijfsregels of andere wettelijk geaccepteerde middelen.

Wanneer wij persoonlijke informatie overdragen van een niet-EER land naar een ander land, bent u ervan op de hoogte dat derde partijen in andere rechtsgebieden niet altijd overeen komen met dezelfde gegevensbescherming die wij hier kennen. Er zijn risico’s aan zo’n derde partij verbonden als deze akkoord besluit te gaan met praktijken die tegenstrijdig is met de wetten in onze rechtsgebieden. Dit kan betekenen dat u niet de mogelijkheid zal hebben om verhaal te halen naar aanleiding van de privacywetten in ons rechtsgebied.

6. Uw rechten tot controle over uw persoonlijke informatie

Keus en toestemming: Door ons van persoonlijke informatie te voorzien, geeft u toestemming om uw gegevens te verzamelen, vast te houden, en te gebruiken als beschreven in ons privacybeleid. Als u onder de leeftijd bent van 16 jaar, moet u, en garandeert u zover toegestaan door de wet, dat u toestemming heeft van uw legale ouder of verzorger om onze website te bezoeken en te gebruiken, en dat zij (uw ouder of verzorger) hebben ingestemd het uw verstrekking van persoonlijke informatie. U hoeft uw persoonlijke gegevens niet met ons te delen. Dit kan echter wel tot gevolge hebben dat uw gebruik van deze website, of diensten die wij aanbieden niet langer mogelijk is.

Informatie van derde partijen: Wanneer wij persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen wij dit beschermen zoals beschreven in dit privacybeleid. Als u een derde partij van informatie voorziet over iemand anders, belooft u dat u toestemming heeft van de desbetreffende persoon om deze persoonlijke gegevens te overhandigen.

Beperking: U heeft de keus om de verzameling van uw persoonlijke informatie te beperken. Als u in het verleden heeft ingestemd met het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons voor marketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen door middel van onderstaande contactgegevens. Als u ons vraagt de verzameling van uw gegevens te limiteren en/of beperken, laten wij u weten hoe de beperking uw gebruik van onze website en diensten beperkt.

Toegang en gegevensportabiliteit: U mag ons vragen details te verstrekken over de persoonlijke informatie die we over u verzamelen en/of bewaren. U mag een kopie aanvragen van de persoonlijke informatie die we bewaren van u. Wanneer mogelijk, zullen wij deze informatie in CSV formaat of een ander makkelijk leesbare manier overhandigen. U mag ons vragen de persoonlijke gegevens die wij van u hebben te verwijderen, op elk moment. U mag ook een aanvraag indienen om uw persoonlijke informatie over te dragen aan een andere, derde partij.

Aanpassing: Als u de overtuiging heeft dat persoonlijke informatie die wij hebben opgeslagen niet accuraat, verouderd, incompleet, irrelevant of misleidend is, neem dan alstublieft contact met ons op via onderstaande gegevens. Wij zullen verantwoordelijke stappen nemen om informatie die niet accuraat, incompleet, misleidend of verouderd is te corrigeren.

Kennisgeving van datalekken: Wij zullen voldoen aan de wetten die van toepassing zijn op ons in het geval van een data lek.

Klachten: Als u ervan overtuigd bent dat wij relevante wetten omtrent gegevensbescherming hebben overtreden en een klacht in wilt dienen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens met volledige details over de beweerde lekken. Wij zullen prompt een onderzoek opstarten en u schriftelijk antwoorden en op de hoogte houden van het verloop en de uitkomst van het desbetreffende onderzoek. U heeft het recht om contact op te nemen met een regelgevende instantie of gegevensbeschermingsauthoriteit in verband met uw klacht.

Afmelden: Om u af te melden van onze emaildatabase of af wenst te melden van communicatie (inclusief marketingcommunicatie), kunt u contact met ons opnemen door middel van onderstaande gegevens, of afmelden door de mogelijkheden te gebruiken die zijn aangeboden in de desbetreffende communicatie.

7. Cookies

Wij gebruiken ‘cookies’ om informatie over u en uw activiteiten op onze website te verzamelen. Een cookie is een klein gedeelte aan data dat onze website opslaat op uw computer, en heeft toegang tot uw computer bij elk bezoek, zodat wij inzicht hebben in uw gebruik van onze website. Dit helpt ons on u inhoud aan te bieden aan de hand van voorkeuren die u heeft aangegeven. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie.

8. Limieten van ons beleid

Onze website kan linken naar een externe website dat niet is geopereerd door ons. Wees bewust van het feit dat we geen controle hebben over de inhoud en het beleid van deze websites, en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de respectieve privacypraktijken.

9. Veranderingen aan dit beleid

Wij mogen ons privacybeleid naar eigen goeddunken aanpassen aan de huidige geaccepteerde werkwijzen. Wij zullen redelijke stappen nemen om onze gebruikers op de hoogte te stellen van veranderingen aan onze website. Het voortgezet gebruik van onze website na aanpassing van dit beleid zal worden gezien als acceptatie van ons beleid omtrent privacy en persoonlijke informatie.

Als wij een significante verandering maken aan dit privacybeleid, bijvoorbeeld het veranderen van een wettelijke basis waarop wij uw persoonlijke informatie verwerken, zullen wij u vragen om opnieuw akkoord te gaan met het gewijzigde privacybeleid.

Stichting Save Sky Blue Nursery School Data Controller
Marco Snijder
[email protected]

Stichting Save Sky Blue Nursery School Data Protection Officer
Marco Snijder
[email protected]

Dit beleid is geldig vanaf 16 oktober 2019.

Geef ook om hun toekomst

Doneer