Missie en strategie

Wij vinden dat alle kinderen in de wereld toegang moeten hebben tot onderwijs, om zo een betere toekomst in het thuisland mogelijk te maken.

De missie van Stichting Save Sky Blue is door middel van het garanderen van het voortbestaan van Sky Blue Nursery School de kansen te vergroten voor een betere toekomst voor de kinderen in de wijk Latrikunda in Banjul, Gambia.

Een duurzame kansrijke toekomst voor de kinderen in Banjul

In Banjul leveren kinderen soms al op jonge leeftijd een bijdrage aan het gezinsinkomen of vallen ten prooi aan criminaliteit, gedwongen prostitutie, mensenhandel of middelengebruik. De stichting zet zich samen met de hoofdmeester, het schoolbestuur en de leraren van Sky Blue Nursery School in voor het vergroten van de kansen van de kinderen op een betere toekomst. De hoofdmeester doet dit door het geven van goed onderwijs, wij doen dit door bij te dragen aan het voortbestaan van de school. Door fondsen te werven voor de aankoop van de grond, die nu wordt gehuurd.

Toekomstplannen

Aan koop van de grond scheelt elke maand huur. Geld dat beter besteed kan worden. De hoofdmeester heeft grootse plannen met de school, waar hij 3 tot 18-jarigen wil opleiden. Op die manier wil hij de mogelijkheden van de kinderen op een kansrijke toekomst vergroten. Zodat zij hun dromen kunnen najagen. Niet alleen kinderen dromen groot!

Helpt u ook mee hun toekomstdromen en onze missie te verwezenlijken?

Strategie

De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het werven van fondsen en donaties. Dit staat beschreven in het Beleidsplan. De stichting zal het bijeengebrachte geld aanwenden om het Sky Blue Nursery School in 2023 mogelijk te maken de grond te verwerven waarop deze is gebouwd. Hiervoor benadert de stichting zowel particulieren als bedrijven. Minimaal 90% van de fondsen zal de stichting aanwenden voor het behalen van dit doel. Dit is beschreven in de jaarverslagen. De bestuurders ontvangen in dit verband geen vergoeding, ook niet voor gemaakte reiskosten.

Geef ook om hun toekomst

Doneer