De school

Sky Blue Nursery School is van grote waarde voor de kansen van de jongste kinderen.
Geef óók om hun toekomst!

Het schoolhoofd van Sky Blue Nursery School zit met zijn handen in het haar. Als hij niet vóór juni 2023 in het bezit is van 3.200.000 Dalasi, wordt de grond waarop zijn school staat, verkocht. De school moet dan plaatsmaken voor woningbouw. Een doorstart elders zit er niet in.

De hoofdmeester heeft de school zelf opgericht. Hij heeft al meer dan tien jaar alles gegeven om de school tot een succes te maken. Vele tegenslagen heeft hij al het hoofd geboden. Maar deze hobbel kan hij niet nemen. Niet alleen. Daar heeft hij ons voor nodig. Wij dragen de school en de hoofdmeester een warm hart toe. Help ons hem en de kinderen te helpen.

Sky Blue Nursery School

Sky Blue Nursery School is een school in de wijk Latrikunda, Banjul (Gambia, Afrika). De school is opgericht door hoofdmeester Babucarr Secka. Hij zag dat er veel jonge kinderen op straat zwierven en wilde daar iets aan veranderen. Hij besloot zijn betaalde baan op te zeggen en begon in het winkeltje van een vriend een schooltje met vijf jonge kinderen.

Deze kinderen leerde hij lezen, schrijven, zingen en spelen. Al snel stonden er vele ouders op de stoep die graag hun kind bij hem wilden laten leren. De ruimte werd te klein. Hij huurde een stuk grond, waarop een vuilnisbelt lag. Hij ruimde het vuilnis op en bouwde er een gebouwtje van klei. De school verhuisde hij hier naartoe. Al snel stond de overheid op de stoep. Het gebouwtje voldeed niet aan de eisen die aan een school gesteld worden. Een lekkend dak, ongedierte, te veel kinderen in één ruimte, geen sanitaire voorzieningen en geen stromend water.

Veiligheid en onderwijs

Kinderen zijn in Gambia pas vanaf acht jaar leerplichtig. Helaas zijn de leefomstandigheden van de ouders dusdanig, dat kinderen al jong ingezet worden. In het beste geval om mee te werken met de ouders, in het ergste geval komen ze op straat terecht, in de drugshandel, moeten ze bedelen of zich zelfs prostitueren. In Sky Blue Nursery school zijn de kinderen van 3 tot acht jaar veilig en kunnen ze kind zijn.

Wat betekent Nursery School?

Sky Blue is een nursery school. Dat wil zeggen dat het een voorschool is, in eerste instantie gericht op het bevorderen van gezondheid en welzijn van de jongste kinderen. In verschillende jaargroepen leren de kinderen de voorschoolse vaardigheden, spelen en zingen. En gaandeweg bouwen ze met aanvankelijk lezen en rekenen aan een stevige basis voor hun verdere schooloopbaan. Momenteel bezoeken ongeveer 125 jongens en meisjes de school. Elke dag staan er weer nieuwe kinderen voor de deur die heel graag naar school willen.

Belangrijk in de wijk

De functie van Sky Blue Nursery School in de wijk is van grote waarde voor de kansen van de kinderen die er opgroeien. Veel inwoners van Banjul zijn analfabeet. De werkloosheid is groot en de kansen voor ongeletterden op de arbeidsmarkt zijn miniem. Veel (vooral) jonge mannen werken in de prostitutie voor westerse vakantiegangers. Op die manier onderhouden zij hun gezin en vaak nog andere familie. Dat de nieuwe generatie onderwijs kan genieten is essentieel voor de opbouw van een gezonde samenleving.

Financiën

Sky Blue Nursery School heeft sinds er toiletten en stromend water aanwezig zijn, bestaansrecht gekregen van de overheid. Voor het grootste deel bedruipt de school zichzelf door het schoolgeld dat de ouders voor hun kinderen betalen. Daar betaalt de school de salarissen van de onderwijzers van, het lesmateriaal en de huur van de grond. Verder is de school afhankelijk van giften.

De grond staat te koop

De school is gebouwd op gehuurde grond. Zoals in elke stad ter wereld stijgen ook in Banjul de grondprijzen. De eigenaar van de grond kan deze goed verkopen. En is dit ook van plan. De school mag de grond kopen. Als de school betaalt, kan hij blijven (be)staan. Maar het bedrag dat de eigenaar vraagt is zó hoog, dit is voor de school nooit op te brengen.

Help ook mee

Sky Blue Nursery School dreigt te verdwijnen. Als de grond verkocht wordt aan een projectontwikkelaar, sloopt deze de school en gebruikt de grond voor huizenbouw. De school verhuizen kost te veel geld en betekent het einde voor de kansen van de jongste kinderen. Dit mag niet gebeuren! Stichting Save Sky Blue hebben we in het leven geroepen omdat de school gered moet worden. Wij alleen kunnen de school niet redden. Maar samen lukt het vast! De verkoop staat gepland in juli 2023.

Help mee Sky Blue Nursery School te redden

Help mee. Geef de kinderen in Banjul, Gambia de kans om naar de school kunnen blijven gaan. Helpen kan al door het verhaal van Sky Blue te delen op social media of onder de aandacht te brengen bij mogelijke sponsors. Bijdragen kan door te doneren aan de stichting. Doordat de stichting ANBI is, kan dit ook belastingvrij. Alle beetjes helpen!

Namens alle kinderen van Sky Blue Nursery School: hartelijk bedankt!

Ook hier kunt u doneren. U komt dan op onze donatiepagina.

Geef ook om hun toekomst

Doneer