Felix Schlang, What about it!?, space, ruimtevaart, raketten, dromen,

De eerste stappen zijn gezet…

Felix Schlang, What about it!?, space, ruimtevaart, raketten, dromen,

Op weg naar een stichting met ANBI-status

Het stichtingsbestuur (Marco, Wieteke en haar broer Pieter) is er maar druk mee. Een stichting staat niet zomaar overeind en dat zullen we weten! De eerste stap is de stichting registreren bij de Kamer van Koophandel. En formeel de akte van oprichting van de Stichting bij de notaris laten passeren. Dit gebeurde op 16 oktober 2019. Ondertussen maakte zoon Thomas online de nodige domeinen in orde en maakte hij de website, deze blogpagina en de Go Fund Me-pagina aan, waarop gedoneerd kan worden.

De aanvraag ANBI loopt momenteel bij de Belastingdienst.

Wat is een ANBI-status?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling of stichting kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Wat zijn de voordelen van die ANBI?

Voor onze stichting is het belangrijk om een ANBI-verklaring van de belastingdienst te hebben. Het maakt ons aantrekkelijker voor donateurs; Giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belasting.

De (gewone) ANBI- status heeft de volgende fiscale voordelen:

  • Giften van een particulier aan een ANBI zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Uitgebreide informatie hierover staat op de website van de belastingdienst
  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van
    € 100.000. Er is sinds 2012 geen sprake meer van een drempel.
  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Informatie op internet

Sinds 1 januari 2014 eist de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR art. 5b) dat een ANBI haar gegevens via internet openbaar maakt. Het gaat om de naam van de instelling, het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN), contactgegevens, de doelstelling, een beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid, een (beknopt) verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording.

Welke instellingen zijn aangewezen als ANBI?

Wilt u controleren of een instelling waar u geld aan geeft, is aangewezen als ANBI? Dat kan met het programma ANBI zoeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *