Beleidsplan

Hier leest u het beleidsplan van Stichting Save Sky Blue. Stichting Save Sky Blue is opgericht op 16 oktober 2019 en heeft zich tot doel gesteld bij te dragen aan het voortbestaan van Sky Blue Nursery School in Banjul, de hoofdstad van Gambia. Daarvoor is een bedrag van ongeveer € 65.000,- nodig vóór 1 juli 2023. De stichting spant zich in om de nodige gelden op tijd bij elkaar te krijgen door middel van donaties en sponsoracties via www.saveskyblue.com.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is het bevorderen van onderwijs en kinderwelzijn in Gambia, waarbij het zich voornamelijk richt op de Sky Blue Nursery School in Banjul. Deze school biedt onderwijs aan ongeveer 125 kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar.

Situatie

De grond waarop de school is gebouwd, wordt momenteel door de school tijdelijk gehuurd. Het huurcontract loopt af op 1 juli 2023 en kan niet worden verlengd. Verplaatsen van de school is geen optie omdat de school in díe wijk en op díe plaats een belangrijke functie vervult. De school heeft een principeovereenkomst om de grond te mogen kopen.

Geen winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk en het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen beloning en geen vacatiegeld.

Geef ook om hun toekomst

Doneer